2023 was ons lustrumjaar

Een mooie aanleiding voor het opmaken van de balans. Waar komen we vandaan, wat is bereikt en waar gaan we voor? Lees ons verhaal op de website. 

Pioniers in simulatieonderwijs

De rode draad in 15 jaar METS Center is het vermogen om grenzen te verleggen. Door te pionieren, wendbaar te blijven en continu te investeren in de kwaliteit van ons simulatieonderwijs, zijn we uitgegroeid tot de expert die we nu zijn. In 2023 hebben we opnieuw laten zien waar we sterk in zijn: het opleiden van instructeurs in de zorg, CRM-teamtrainingen, meldkameropleidingen, echosimulatie trainingen en het ontwikkelen en geven van onderwijs op maat.

Het is een ongekende prestatie dat we in al die jaren als team een zeer hoge kwaliteit en waardering voor ons onderwijs weten vast te houden. We blijven voortgaan op de ingezette koers en doen dit samen met nieuwe en vertrouwde partners met als gemeenschappelijk doel het vergroten van de vakbekwaamheid van (acute) zorgprofessionals.

Podcast over aneurysma
in de buik

Wat zijn de voortekenen van een dreigend aneurysma en wat zijn mogelijk effectieve interventies? Sonja Oomkens is calamiteitenonderzoeker voor Primair Huisartsenposten en deed samen met een student geneeskunde onderzoek naar de top 6 gemiste diagnoses op de HAP. De gemiste aneurysma in de buik (abdominale aorta of AAA) staat op nummer 2. Oomkens deelt wat haar persoonlijk drijft om de awareness hierover te vergroten. De podcast is te beluisteren via alle gangbare podcast apps of via de METS Center website.