Reanimatie
onderwijs

Wijzigingen Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS en PBLS

De Nederlandse Reanimatieraad heeft in 2022 enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de duur en de inhoud van de lesprogramma’s van de Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS en PBLS en de herhalingen. In plaats van twee achtereenvolgende dagen, is een deelnemer na afronding van dag een gecertificeerd als ‘kandidaat-instructeur’. Tussen de twee trainingsdagen zit zes tot acht weken, waarin tenminste één les moet zijn verzorgd onder begeleiding van een NRR-instructeur bij een Cosy geregistreerde cursus. Na succesvolle afsluiting van dag 2 kan een deelnemer worden geregistreerd als ‘volledig instructeur’.

De instroomeis dat een cursist arts, kaderinstructeur of BIG geregistreerd verpleegkundige moet zijn, vervalt. Besloten is dat het METS Center tot 1 juli 2023 het vertrouwde programma draait voor de al geplande trainingen inclusief certificering. Deze trainingen zijn gegarandeerd conform de NRR-criteria en met gebruik van het nieuwe cursusmateriaal.

Human Factors & Teamwork

Efficiënt en veilig reanimeren door een team is een optelsom van zowel technische als niet-technische vaardigheden. Goede technische vaardigheden gecombineerd met goede niet-technische vaardigheden zorgen voor een verbeterde survival. Niet-technische vaardigheden fungeren als olie of zand. Ze kunnen de samenwerking versoepelen of juist bemoeilijken. In 2022 heeft de Nederlandse Reanimatieraad een nieuwe leidraad gepresenteerd over de ‘Choreografie van de reanimatie’ waarbij veel aandacht is besteed aan Human Factors & Teamwork.

Het METS Center heeft zowel inhoudelijk als met het beschikbaar stellen van de locatie en faciliteiten bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe leidraad. Hierin staan de kernpunten van Human Factors overzichtelijk weergegeven volgens de principes van Flin. De leidraad is gericht op artsen en verpleegkundigen, maar niet-technische vaardigheden zijn ook relevant voor burgerhulpverleners, brandweer en politie.

Ervaren en enthousiaste trainers die goed in staat zijn om te anticiperen op de kandidaten en daarop het programma aan te passen. Goede casuïstiek met genoeg gelegenheid om in alle rollen te oefenen.

ALS provider nieuwe stijl

Reanimatie is ketenzorg; een effectieve samenwerking is cruciaal. In 2022 heeft het METS Center de tweedaagse ALS provider aangeboden in ‘nieuwe stijl’ met een continu assessment in plaats van een eindtoets. Cursisten worden gedurende de training gevolgd en getoetst.

In de ALS provider trainingen leren deelnemers participeren in en leiding geven aan een reanimatieteam. De volgende onderwerpen komen aan bod: leiderschap, samenwerking, werklastverdeling en effectief communiceren. Onderwijs is een belangrijke schakel in de overleving en vraagt om onderhoud. De focus in het reanimatieonderwijs ligt op een hoge kwaliteit, de teamprestatie en het integraal aanleren van technische en niet-technische vaardigheden.  

Verdiepend inzicht door
hoor en wederhoor

In september 2022 publiceerde het vakblad Ambulancezorg van V&VN Ambulancezorg een gezamenlijke reactie van METS Center docent Ruben Verlangen, neonatoloog n.p. Karin Rademaker en nationaal cursusleider van de NLS Rob Moonen op een eerder verschenen artikel in het vakblad getiteld ‘Case-report: Reanimatie pasgeborene na een niet vorderende uitdrijving’. Doel was om samen tot verdieping te komen op dit voor de ambulancezorg niet alledaagse terrein.

METS Center 24 BLS provider trainingen met anafylaxie heeft gegeven aan de GGD-artsen in Amsterdam en Utrecht?