Meldkamer
onderwijs

Het METS Center leidt al sinds 2012 centralisten op voor de meldkamer ambulancezorg. Nooit eerder waren de uitdagingen voor het meldkameronderwijs team zo groot als in het afgelopen jaar. Zowel op het gebied van onderwijsontwikkeling als de uitvoering ervan.

Groeiende vraag naar meldkameronderwijs

De vraag naar opleidingsplekken vanuit het hele land is sterk gestegen. Om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen, is het aantal startdata van de opleiding tot verpleegkundig meldkamercentralist begin 2024 verhoogd van 6 naar 11 groepen. Voor de opleiding tot uitgiftecentralist zijn twee extra startdata gepland. Daarnaast is het aantal professionals in opleiding (PIO’s) per groep uitgebreid naar het maximum van 10 deelnemers. Ook de faciliteiten voor het meldkameronderwijs zijn uitgebreid. In juni 2023 is een extra meldkamer simulatieruimte en drie praktijklokaken in gebruik genomen. Dit maakt het mogelijk verschillende groepen tegelijkertijd les te geven in een simulatiesetting.

Kleinschalig, actief en relevant. Heel goed bruikbaar in de praktijk met fijne afwisseling en veel info van de NS.

Extra leerlijnen ontwikkeld

In 2023 is keihard gewerkt aan de ontwikkeling van twee nieuwe leerlijnen waardoor het onderwijs nog beter aansluit bij de verschillende functies op de meldkamer. Het resultaat is dat per 1 januari 2024 de volgende vijf leerlijnen zijn ondergebracht bij de Academie voor Ambulancezorg:

1.  Verpleegkundig meldkamercentralist Ambulancezorg (VCMKA)
2.  Uitgiftcentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA)
3.
  Centralist Zorgcoördinatiecentrum (C-ZCC)
4.  Aannamecentralist
5.  112-centralist

Ook de bij- en nascholingen, Spektakel rond het spoor en De dood of de gladiolen zijn opgenomen in het portfolio van de Academie. Hiermee is er één loket voor al het onderwijs voor (aankomend) centralisten op de meldkamer. Het METS Center blijft verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het meldkameronderwijs in Bilthoven in opdracht van de Academie voor Ambulancezorg.

Onderwijs volgens EPA-structuur

In januari 2023 is binnen de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (VCMKA) gestart met onderwijs volgens de nieuwe EPA-structuur, geïntroduceerd door CZO Flex Level. Hierna volgden alle andere meldkamer leerlijnen. Voor de verschillende leerlijnen zijn 10 thema’s (onderwijsmodules) ontwikkeld. De EPA’s en thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet afzonderlijk worden afgenomen. Wel kan een professional in opleiding (PIO) die bijvoorbeeld is opgeleid tot centralist zorg coördinatiecentrum zich ontwikkelen tot verpleegkundig centralist door aanvullende thema’s te volgen.

Het ontwikkelen en uitvoeren van landelijke assessments voor de meldkamer ambulancezorg (VCMKA en UMCKA) in opdracht van de Academie voor Ambulancezorg.