Meldkamer
onderwijs

VCMKA ‘nieuwe stijl’ volgens EPA-structuur

Sinds januari 2023 volgen alle VCMKA-studenten het nieuwe lesprogramma van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Hier ging een intensief traject aan vooraf. In 2022 zijn we tegemoet gekomen aan de grote en groeiende vraag naar meldkameropleidingen. We hebben ook alle zeilen bijgezet om de VCMKA-opleiding tijdig te kunnen aanbieden volgens de nieuwe EPA-structuur. Het METS Center is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze CZO-geaccrediteerde opleiding namens de Academie voor Ambulancezorg. EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Het niveau waarop een EPA wordt beheerst, geeft aan in hoeverre de student bekwaam is om de handeling zelfstandig uit te voeren.

Eerste Centralisten Zorgcoördinatiecentrum opgeleid

In februari 2022 is het METS Center gestart met een pilot voor de nieuwe opleiding Centralist Zorgcoördinatiecentrum (C-ZCC) in opdracht van Ambulance Oost en Ambulance IJsselland. Op 1 juli zijn alle vijf deelnemers geslaagd voor hun eindassessment. Een mooi resultaat dat mogelijk was dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken organisaties, de bevlogenheid van het docententeam en de motivatie en het enthousiasme van de studenten. Op 13 september is een tweede groep studenten gestart aan de opleiding, waaraan ook enkele RAVU studenten deelnemen. De Centralist Zorgcoördinatiecentrum fungeert als spil tussen de zorgvrager, zorgverleners en de verschillende ketenpartners die samenwerken op een ZCC. De opleiding is op maat ontwikkeld en is bedoeld voor verpleegkundigen en doktersassistenten.

 

De docent is zeer ter zake kundig, enthousiast en geïnteresseerd en weet een fijne, veilige leeromgeving te creëren. Het programma is heel afwisselend en sluit goed aan bij de praktijk. Er is veel ruimte voor praktische voorbeelden en casuïstiek.

Training NTS coaches

Hoe kan je jouw collega’s op een positieve manier coachen met maximaal leerrendement? In november 2022 zijn zes NTS coaches getraind van de meldkamers Amsterdam en Haaglanden. Zij gingen onder begeleiding van een METS Center docent aan de slag met o.a. valkuilen bij het beoordelen, positief coachen en het oefenen met geluidsfragmenten. Deelnemers hebben hun kennis van NTS verdiept en hebben geoefend met het voeren van een coachgesprek. De training is zeer goed gewaardeerd met een gemiddelde van een 8,8.

Adviezen in de smiezen

Het METS Center leverde een inhoudelijke bijdrage aan het 10e NTS Triage Congres op 14 april 2022. Twee docenten gaven een interactieve workshop gericht op de adviezen binnen de Nederlandse Triage Standaard aan de hand van een aantal ingangsklachten. Deelnemers aan de workshop kregen tips & tricks en gingen aan de slag met instructie en criteria waaraan adviezen moeten voldoen. Dit in het kader van het centrale thema van het congres ‘scherp blijven’.

METS Center sinds 2022 twee nieuwe thematrainingen voor meldkamercentralisten geeft via de Academie voor Ambulancezorg? Dit zijn: Spektakel rond het spoor en de Dood of de gladiolen.